Дошкільний навчальний заклад №72 « Журавлик»

розрахований на 280 місць.

 Це - заклад  комбінованого типу, в якому функціонує 12 груп:

Групи раннього віку – 2

Молодший дошкільний вік (4-й рік життя )– 3

Молодший  дошкільний вік ( 5-й рік життя) – 3

Старший дошкільний вік – 4

Із них - 3 групи санаторно - компенсуючого типу, які відвідують діти з проблемою дихальних шляхів.

    Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей,  формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності продовжувати освіту.

Орієнтуючись на потреби сьогодення, впроваджуємо новітні технології особисто-орієнтованого навчання і виховання за визначеним у концепції пріоритетним напрямком освітньої діяльності – здоров’язберігаючий.

 Сьогодення ставить високі вимоги перед дошкільною освітою, зокрема перед кожним педагогом. Виховати дитину майбутнього - дослідника, мислителя, винахідника, творця – це одне із найважливіших завдань.  Реалізувати його нам допомагає Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". У закладі створено сприятливі  умови для прогресивного всебічного розвитку  особистості . У всіх групових приміщеннях облаштовані  розвивальні осередки: ігровий, бібліотечний, художній, музичний, етнографічний, природознавчий, валеологічний, спортивний, усамітнення. Вони відповідають інтересам та потребам дітей, заохочують малюків до дослідження та пізнання навколишнього світу.

 

Основні стратегічні завдання

на 2012-2016р.р.

Шляхи реалізації

Очікувані результати


1.Забезпечення повноцінного розвитку дітей шляхом інтеграції, здоров’язбережувальних технологій з різними видами дитячої діяльності.

 2. Створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самої Себе.

  3.  Оптимізація роботи з батьківською громадою.

4. Підвищення якості і ефективність навчального процесу завдяки новітнім та комп’ютерним технологіям.

  

1.Впровадження інноваційних технологій та методик,

 -  Відкрити гурток нетрадиційного оздоровчого напрямку

«У-шу»

(викладач Кордон В.О.);

-  вдосконалити спортивний майданчик,  поповнювати фізіотерапевтичний кабінет якісною, лікувальною апаратуру рою.

 2.Удосконалювати складові розвивального простору для  різнобічного розвитку дітей.

 

   3.Відкрити клуб «Співзвучність люблячих сердець»

4.Впрвадження нових програм, інноваційних технологій, використання комп’ютерів, вихователями та дітьми, як засобу ігрової,  та пізнавальної діяльності.

  

 

1.Виробити звичку до здорового способу життя, зниження показника захворюваності .

  

2.Отримати достатній рівень розвиненості, навченості, вихованості дітей за всіма сферами життєдіяльності.

 

3. Ефективність тісної  взаємодії з батьками

  

4. Збагатити уявлення дітей

про навколишній світ, і про власне «Я»

 

 

  Завдання  дошкільного  закладу  на навчальний рік

1. Створення сприятливих умов, екологічно чистого простору  для кожної дитини для правильного фізичного розвитку дитячого організму, підвищення його опірності інфекціям, веденню здорового способу життя.

2. Спрямування просвітницької роботи з батьками на розширення і поглиблення їх уявлень про сучасні освітні завдання висунуті  у Базовій програмі, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні  шляхом активізації та урізноманітнення форм взаємодії з членами родин вихованців.

3. Демократизація виховного процесу в дошкільному закладі через використання різних форм співробітництва та рівності всіх учасників навчально-виховного процесу.

4. Реалізація інтегративного підходу до побудови навчально-виховного процесу з метою формування у дошкільнят цілісного системного світобачення  згідно вимог Базової програми.

Основні завдання оздоровчого періоду:

1. Підвищення  стійкості дитячого організму до змін у навколишньому середовищі шляхом загартування повітрям, сонцем і водою;

2. Змістовне  дозвілля  дітей;

3.Повноцінне вітамінізоване харчування;

4.Забезпечувати умови для оздоровлення дошкільників, з метою зміцнення дитячого організму, фізичного розвитку, загартування дітей, психологічного комфорту ;

5.Створити нешкідливі безпечні умови розвитку, виховання, навчання, оздоровлення дітей. Навчати правилам і нормам безпечної поведінки в довкіллі.

Діти залюбки відвідують гуртки:

1.    «Веселі музиканти»
2.    «Творча студія»
3.    «Дивосвіт природи»
4.    «Вчимося англійської мови»
5.    «Маленькі артисти»
6.    «Казкова палітра»
7.    «Малятко-здоров’ятко»
7.«

Щоденно віддають частинку свого серця для малят 60 працівників нашого садочка.  

Копітка і сумлінна праця  всіх  приносить позитивні результати.

Радіють діти, щасливі їхні батьки.

Будемо раді вас зустріти у нашому закладі !